+45 40 42 18 12

Priser

Medfølende rådgivning og vejledning i den svære tid

Omkostningerne ved bisættelser og begravelser kan variere, da de afhænger af de specifikke tjenester, I vælger. Vi tager hånd om en række administrative opgaver, herunder anmeldelse af dødsfaldet til de relevante myndigheder, koordination med præsten og kirken, samt organisering af alt fra gravsted og gravsten til blomster og kremering. Vi står også for at ansøge om begravelseshjælp og tilbyder en vejledning til de pårørende for at lette processen.

Prisliste

Hvid brændings kistekr. 5300,-
Honorarkr. 3950,-
Ilægning og klargøring og iklædning hverdage inkl. 2 mandkr. 1600,-
Rustvognskørsel hverdage 0 - 20 kmkr. 1250,-
Rustvognskørsel hverdage fra 20 - 25 kmkr. 1795,-
Rustvognskørsel hverdage efter kl. 16.00 ,  0-20 kmkr. 1795,-
Rustvognskørsel weekend 0 -20 kmkr. 1795,-
Urnetransportkr. 850,-
Blomsterkørsel indtil 10 kmkr. 1250,-
Blomstertransport lørdagkr. 1550,-
Fremvisning i kapel kr. 950,-
Ligklæderkr. 550,-
Nedbæring fra etagebygningkr.1200,-
Rustvognskørsel udover 25 km beregnes kr. 30,- pr. kørt kilometer. Rustvognkørsel over brofaste øer betales broafgift og timetillæg.
Tillæg for aften, weekend samt helligdage

Kremering

Bispebjerg krematoriekr. 3232,-
Søndermark krematorie Indenbys Frederiksbergkr. 2480,-
Søndermark krematorie Udenbyskr. 2700,-
Ringsted krematoriekr. 3200,-
Glostrup krematoriekr. 3112,-