+45 40 42 18 12

Priser

Prisen for en bisættelse eller begravelse kan være meget forskellig. Det kommer an på, hvilken ydelse man har behov for.

Bedemanden sørger for at melde til de offentlig instanser, melde dødsfaldet, kontakte præsten, bestille kirke, informere skifteretten.

Vi hjælper med at bestille gravsted og gravsten. Bestiller blomster og sørger for at de er fremme i kirken. Vi lægge blomster på gravsted efter højtidligheden. Bestiller kremering og sørger for at urnen bliver leveret på kirkegården. Vi ansøger om begravelseshjælp hos udbetaling Danmark m.v. Begravelsesguide for efterladte.

Priseksempel på bisættelse

 • Kiste
 • Urne
 • Honorar
 • Ilægning i kiste og klargøring med 2 bedemænd
 • 2 rustvognskørsel 0 – 10 km
 • Urnetransport til kirkegården
 • Samtale
 • Kontakt til præst, kirke og kirkegård
 • Skifteretten
 • Bistand af bedemand i kirken
 • Anmeldelse af dødsfald
 • Vejledning til stenhugger
 • Ansøgning om begravelseshjælp
 • Bestille kremering
 • Bestille salmeblade

Vær opmærksom på øvrige omkostninger
Priserne er inkl. moms I alt kr. 14.200,00

Priseksempel på begravelse

 • Kiste
 • Honorar
 • Ilægning i kiste og klargøring ved 2 bedemænd
 • En rustvognskørsel
 • Samtale
 • Kontakt til præst, kirke og kirkegård
 • Skifteretten
 • Bistand af bedemand i kirken/kapel/kirkegård
 • Anmeldelse af dødsfald
 • Vejledning til stenhugger
 • Ansøgning af begravelseshjælp
 • Bestille salmeblade

Vær opmærksom på øvrige omkostninger
Priserne er inkl. moms I alt kr. 12.545,00

Andre udgifter:

Ud over priseksemplet kan der komme tillæg for andre ydelser som f.eks.:

 • Annonce
 • Blomster
 • Kremering
 • Gravsted/kirkegård
 • Kapel
 • Stenhugger
 • Blomster transport til gravsted
 • Rustvognskørsel
 • Salmeblade o.s.v
 • Fremvisning i kapel m.m

Prisliste

Honorar kr. 3995,-
Ilægning og klargøring på hverdage kr. 1500,- ( incl. 2 mand )
Rustvognskørsel hverdage 0 – 10 km kr. 1150,-
Rustvognskørsel hverdage efter kl. 16.00 , 0-15 km kr. 1695,-
Rustvognskørsel weekend 0 -10 km kr. 1950,-
Rustvognskørsel fra 10-25 km kr. 1.695,-
Rustvognskørsel udover 25 km beregnes kr. 25,- pr. kørt kilometer. Rustvognkørsel over brofaste øer betales broafgift og timetillæg. Tillæg for aften, weekend samt helligdage kr. 1.150,-
Urnetransport kr. 750,-
Blomsterkørsel indtil 10 km kr. 995,-
Fremvisning på kapel kr. 950,-
Ligklæder kr. 550,-
Ned bæring fra etagebygning kr. 1200,-

Kremering

Bispebjerg kr. 2593,-
Frederiksberg kr. 2185,-
Glostrup kr. 2634,-